Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Jak chráníme vaše soukromí na e-shopu Simek.eu

Vaše osobní data jsou na e-shopu Simek.eu chráněna, k přenosu dat požíváme zabezpečený protokol HTTPS.
Dodržujeme zákonná pravidla a nařízení (GDPR) a jsme registrováni u Úřadu na ochranu na ochranu osobních údajů. Číslo naší registrace ÚOOÚ: 00031870

Objednávka a osobní údaje na eshopu Simek.eu

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“)

splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou dopravci GLS europe a FOFR trans

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Registrace na e-shopu Simek.eu

Registrací na e-shopu Simek.eu souhlasíte se zpracováním osobních údajů uvedených v registraci. Tyto údaje jsou nutné pro realizaci objednávky a identifikaci uživatele pro nastavení individuálních slev či dalších benefitů.
Registraci můžete kdykoliv zrušit - odvolat, a to formou e-mailové žádostí zaslané na eshop@simek.eu

Validace osobních údajů ve vstupních formulářích

Osobní údaje ve formulářích registrace, dotaz na zboží a objednávka pro nás zpracovává společnost AVANTRO s.r.o. (poskytovatel služby Foxentry).

Rozesílání obchodních sdělení - newsletterů e-mailem

Maximálně 10x měsíčně rozesíláme informace o nových akcích, slevách, novinkách v sortimentu, o výstavách a veletrzích kde nás můžete navštívit.
Realizujeme je ve společnosti Webkomplet s.r.o. provozovateli služby BOLDEM, která rozesílá obchodních sdělení - newslettery jménem firmy ŠIMEK proficentrum s.r.o. za základě oprávněného zájmu na propagaci obdobných výrobků a služeb, nebo na základě vašeho informovaného souhlasu.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení v patičce zasílaných zprávách. Můžete také žádat opravu údajů, nebo jejich vymazání a to zasláním emailu na eshop@simek.eu.
V případě podezření na neoprávněné použití vámi poskytnutých údajů můžete podat pokyn k šetření na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas udělujete na 10 let.

Nezávislé hodnocení na Heuréka.cz/sk - dotazníky spokojenosti s nákupem

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Nezávislé hodnocení na Seznam.cz a Zboží.cz - dotazníky spokojenosti a hodnocení zboží

Zpracovatel (Seznam.cz a.s.) zpracovává pro správce (ŠIMEK proficentrum sro.) tyto osobních údaje:

a) e-mail zákazníka e-shopu a informace o nákupu konkrétního zboží
účel zpracování: kontaktování zákazníka e-shopu prostřednictvím e-mailu s výzvou k vyplnění dotazníku spokojenosti s objednávkou v e-shopu
doba zpracování: 230 dnů
operace při zpracování: sběr, uložení a užití

b) e-mail zákazníka e-shopu a informace o nákupu konkrétního zboží
účel zpracování: kontaktování zákazníka e-shopu prostřednictvím e-mailu s žádostí o hodnocení zboží zakoupeném v e-shopu
doba zpracování: 230 dnů
operace zpracování: sběr, uložení a užití

Nezávislé hodnocení na Google.cz - zákaznické recenze

Zpracovatel (Google Ireland Ltd) zpracovává pro správce (ŠIMEK proficentrum sro.) tyto osobních údaje:

a) e-mail zákazníka e-shopu a informace o nákupu konkrétního zboží
účel zpracování: kontaktování zákazníka e-shopu prostřednictvím e-mailu s výzvou k vyplnění dotazníku spokojenosti s objednávkou v e-shopu
doba zpracování: 230 dnů
operace při zpracování: sběr, uložení a užití

Seznam.cz + cílená reklama

Ochrana údajů na Seznam.cz - vysvětlení zde.

Možnost odhlášení uživatele z cílené (behaviorální) reklamy je možné zde: imedia.cz

Google + cílená reklama

Podrobnosti o zpracování osobních údajů a cookie najdete zde: Jak Google využívá data, když používáte e-shop Simek.eu

Facebook + cílená reklama

Podrobnosti o zpracování osobních údajů a cookie najdete zde: Soubory cookie a další technologie úložiště Facebook

Soubory cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti na e-shopu Simek.eu požíváme soubory cookies.

Tyto cookie můžete zakázat ve svém prohlížeči. Návod jak na to v nejčastěji používaných prohlížečích:

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

  • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;
  • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
    výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;
  • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web, jedná se především o funkční cookies;
  • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování vložených údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
    cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.


Používané služby pracující s cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc, Seznam.cz a.s., Facebook Ireland Ltd.
Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2024

 

Nákupní řád

obchodní podmínky najdete zde