Vítáme vás na novém eshopu Simek.eu. Přinášíme nový design i mnoho nových funkcí. Podrobnosti zde

Záruční a pozáruční servis

Podmínky poskytování poprodejního servisu konečným spotřebitelům

Poprodejní záruční servis v rámci odpovědnosti za vady provádí na základě našeho smluvního vztahu s našimi dodavateli příslušné autorizované servisy. Na ty se může zákazník obrátit přímo, nebo prostřednictvím nás jako prodávajícího.

Dále poskytujeme i poprodejní placený (pozáruční) servis na značky, které aktuálně prodáváme. Servis neprovádíme na naší provozovně, ale na základě smluvního vztahu s našimi dodavateli ho provádí příslušné autorizované servisy. Veškeré náklady za dopravu od zákazníka k nám a zpět a do a ze servisu hradí zákazník (výjimkou může být 3. varianta vyřízení opravy). Příslušný servis provede diagnostiku závady, opravu nacení a sdělí předpokládaný termín opravy. Tyto informace spolu s obchodní přirážkou naší firmy na cenu opravy, jsou poté předány zákazníkovi.

Zákazník má poté 3 možnosti:

  1. souhlas s opravou a akceptace ceny opravy, všech ostatních nákladů a termínu opravy. Oprava je realizována.
  2. nesouhlas s cenou opravy a vrácení zboží zpět, zákazník pak uhradí poplatek za diagnostiku a všechny poplatky za dopravy.
  3. nesouhlas s cenou opravy a ekologická likvidace zboží v servisu, ve většině případů je likvidace zdarma a neplatí se pak většinou ani náklady na dopravu, to závisí na konkrétním servisu.

O výši všech nákladů na dopravu a diagnostiku závady a naší obchodní přirážce je zákazník předem informován při přijetí opravy. O všech případných změnách během procesu opravy je zákazník neprodleně informován.