Revize kotlů Rojek

 

Informace pro zákazníky, kteří u nás zakoupili v minulých letech kotel Rojek

Dotazy k revizím a technickým prohlídkám kotlů dle zákona č.201/2012 Sb. směrujte na:

ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice

Erika Mrázová - Tel.: 494 339 144, Fax.: 494 322 701, Mob.: 733 598 638, E-mail: mrazova@rojek.cz

Podrobné informace: povinné revize ROJEK

Seznam revizních techniků dle regionů: odborně způsobilé osoby

 

 

Podrobnější informace k revizím kotlů na tuhá paliva

Revize kotlů na tuhá paliva je stanovena Zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., na jehož základě je každý majitel kotle povinen provést jednou za dva kalendářní roky kontrolu jeho technického stavu a provozu.

Toto nařízení se vztahuje na kotle o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které jsou zdrojem tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. První kontrola musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016.

Tuto kontrolu smí provádět pouze kontroloři s osvědčením vydaným výrobcem nebo dovozcem daného kotle, a to na základě splnění požadavků zmiňovaného zákona. Protokol o kontrole může být vyžádán obecním úřadem pro prokázání, že byla kontrola provedena a že je kotel správně používán.

Pokuta za neprovedení revize může být 20 tisíc korun. Revizi kotle je nutné co dva roky opakovat.

Podrobnější info zde: článek na Ekolist.cz